Sveriges web3 community!

Tillsammans lär vi oss att navigera i kryptovärlden och får betalt under tiden.

  • Få ditt första web3 jobb
  • +100 svenska medlemmar
  • Gratis utbildning

Joina Discord Börja jobba

Vad Bankless egentligen handlar om

Dagens innovativa teknologier har förändrat hur människor världen över kommunicerar och delar information, men även hur produkter och tjänster utvecklas, köps och säljs. Idag är mycket knutet till ett fåtal företag eller institutioner där vi som användare har väldigt lite inflytande.

Genom Web3, Metaverse, NFTs, blockkedjor och kryptovalutor skapas ett globalt decentraliserat nätverk där alla människor deltar på lika villkor. Den här världen växer fram och utvecklas vid sidan av det traditionella centraliserade finanssystemet.

Vilka är vi?

Redo för att lära dig mer?

Varje vecka delar vi information om krypto och det senaste nyheterna från DeFi-världen. Klicka på subscribe för att få tillgång till vårt nyhetsbrev.

Subscribe