Djupdyk Polygon Layer 2

Djupdyk Polygon Layer 2

Som vi har sagt många gånger här på BanklessDAO kommer 2022 att bli året för Layer 2 (L2)-ekosystem som skalar Ethereum. Mellan Arbitrum, Optimism, zkSync, Starkware och de andra L2-lösningarna finns det en som verkligen sticker ut... Polygon.

Polygon, tidigare känt som Matic med en nuvarande värdering på 9,8 miljarder har varit bland de få vinnarna under det senaste året och de får mer och mer dragkraft från användarna. Vi använder själva Polygon som L2-lösning och vi tror att de kommer spela en väldigt central roll i skala upp Ethereum framöver. Med anledning av det kommer vi att presentera Polygon i en serie artiklar och titta på de olika delarna av ekosystemet.

Källa: polygonscan.com

Skalning av Ethereum

Även om du inte har varit med länge i kryptosfären har du säkert redan insett att Ethereums mainnet i ofta är i princip är oanvändbart för genomsnittsanvändaren på grund av nätverkets höga överbelastning och därmed de extremt höga gasfees. Överbelastningen beror helt enkelt på att efterfrågan på att använda Ethereums nätverk har skjutit i höjden, konsekvensen av det är att Ethereums Layer One (L1) inte längre är för vanliga människor utan för blockkedjor. Det betyder att den vanliga genomsnittsanvändaren kommer behöva migrera till Ethereums L2. Polygon och andra L2-lösningar skapar ett snabbt, billigt och säkert sätt att genomföra transaktioner, arbeta, leka och tjäna pengar.

Men hur skalar vi upp? För närvarande finns det ett par olika Layer 2 alternativ som erbjuder olika typer av lösningar och vägar för att skala Ethereum. I den här artikeln kommer vi att fokusera på en av de mest lovande lösningarna som utvecklas av Polygon och dyka rätt djupt ner de deras olika lösningar.

Vi börjar med en snabb historik av Matic-nätverket.

Matic grundades 2017 av Jaynti Kanani, Sandeep Nailwal och Anurag Arjun i hopp om att lösa just skalbarhetsproblemen som fanns redan då. Matic-teamet erbjöd ursprungligen två skalningslösningar; Proof of Stake-kedjan och Plasma-kedjan.

I februari 2021 bytte Matic-nätverket namn till Polygon med en tydlig vision om att bli lösningarnas schweiziska kniv. Uppdraget, skala Ethereum och göra det till "Internet of Blockchains".

Vad är då Polygon?

Polygon är ett Layer 2-nätverk som använder säkerheten i Ethereums decentraliserade blockkedja och erbjuder en mängd olika skalningslösningar. Polygon tror att Ethereum kommer att bli det globala settlement-lagret. Men som du redan vet finns det olika lösningar som syftar till att skala Ethereum. Så här ser Polygons tes för L2s och Ethereums skalning ut

Som du ser erbjuder Polygon inte bara en skalningslösning utan åtta. Vi dyker lite djupare.

Det finns två typer av kedjor som Polygon stöder. Fristående kedjor och säkrade kedjor. I bilden nedan kan du få en visuell representation av dessa, med de fristående kedjorna till vänster och de säkrade kedjorna till höger.

Fristående kedjor kallas vanligtvis sidechains, det är kedjor som förlitar sig på sin egen säkerhetsmodell och har sin egen konsensusmekanism.

Säkrade kedjor är istället kedjor som förlitar sig på den säkerhet som tillhandahålls av antingen Ethereums blockkedja, bevis eller validerare, vilket gör dem mycket säkra men mindre oberoende, eftersom de i praktiken är "bundna" till huvudkedjan.

Källa: Polygonscan.com

Polygons lösningar ligger mitt emellan dessa två spektrum, men har en betydande fördel. De är alla kompatibla med varandra!

Nu tittar vi närmare på de olika kedjorna som finns tillgängliga eller kommer snart.

- SDK - Polygon Edge
Software Development Kit är den mest avgörande delen av infrastrukturen eftersom den gör det möjligt för utvecklare att enkelt bygga och distribuera sina egna blockkedjor samtidigt som de använder befintliga verktyg och funktioner som tillhandahålls av Polygon Edge.

- PoS
Polygons Proof of Stake, (PoS)-kedja är den kedja som de flesta användare känner till för närvarande. Proof of Stake-kedjan har den unika fördelen att den körs parallellt med Ethereum-blockkedjan. Polygons PoS-kedja ger sina användare både Ethereums säkerhetslager och PoS-konsensusmekanismen, eftersom kedjan är säkrad av PoS-konsensusmekanismen som har sina egna validerare. Dessa validerare satsar sina MATIC-tokens i utbyte mot avkastning och genom att göra det verifierar de transaktioner som säkrar sidokedjans nätverk. Som du kanske redan vet är PoS-kedjan den kedja som har störst aktivitet och är den kedja där de flesta projekten är utplacerade.


Polygons PoS-kedja är också EVM-kompatibel (Ethereum-Virtual-Machine), vilket gör det möjligt för Ethereum-baserade Dapps att migrera sina smarta kontrakt till Polygon Network. Ännu viktigare är att tillgångar kan skickas till och från Ethereum-nätverket och Polygons PoS-kedja via flera överbryggningsmekanismer.

När medel har överförts från Ethereum-nätverket till Polygon PoS Chain kan de sedan användas på PoS Chain som om de vore på Ethereum MainNet eftersom båda innehåller Dapps som är byggda med Solidity (Ethereums inhemska programmeringsspråk).

Dessa sidokedjor överbryggar klyftan mellan de två blockkedjorna horisontellt, vilket gör det möjligt för tokeninnehavare att använda Polygons PoS-kedja som avvecklingslager och transaktionskedja i stället för att göra det lokalt på Ethereums MainNet.

Polygon PoS Chain - A Commit Chain? DeFi Explained

- Polygon Avail
Polygon Avail är en lösning för datatillgänglighet som liknar vad shards kommer att vara för Ethereum-nätverket efter sammanslagningen.


Tidigare i år tillkännagav Polygon ett löfte om 1 miljard dollar för ZK-lösningar. Det blir mer och mer uppenbart att ZK-lösningar faktiskt är den heliga graalen för Ethereums skalning. Vi fortsätter att dyka lite djupare in i dessa nya och innovativa lösningar.

- Polygon Hermez
Hermez ZK-Rollup är en lager 2-konstruktion ovanpå Ethereum som löser dess skalbarhet genom massöverföringsbearbetning som packetteras in i en enda transaktion. Tekniken "zero-knowledge proof" (ZK) används för att presentera och offentligt registrera giltigheten och korrektheten hos de rullade överföringarna som behandlas på Ethereums blockkedja. Genom att bara lagra beviset och de komprimerade uppgifterna för en grupp överföringar multipliceras nätverkets effektivitet och genomströmning.


Denna artikel har möjliggjorts av Polygon Grants


- Polygon Nightfall
Polygon Nightfall är en hybridlösning med optimistisk/ ZK-Rollup som fokuserar på sekretess för företag. Den här lösningen handlar om privata överföringar och betalningar i stor skala.

- Polygon Miden
Det finns två typer av bevis som en ZK-lösning kan generera: SNARKs och STARKs. De flesta ZK-lösningar använder SNARK-baserade bevis just nu, men Polygon Miden är en generisk ZK STARK-baserad rollup-lösning. Bland STARK:s fördelar är de viktigaste: större öppenhet och skalbarhet, och den kräver ingen betrodd installation. Här finns en infografik om hur den fungerar:


Polygon Zero
Polygon Zero är ytterligare en lösning för skalning på lager 2 för Ethereum. Det som skiljer Polygon Zero från andra ZK-skalningslösningar är kraften hos Plonky2, ett banbrytande bevissystem som genererar ZK-bevis snabbare än någon annan befintlig teknik. Plonky2 stöder effektiv rekursiv bevisgenerering, vilket gör det möjligt för Polygon Zero att skala horisontellt, vilket innebär att protokollets genomströmning inte begränsas av de svagaste noderna i nätverket, utan endast av den totala tillgängliga beräkningen. Detta innebär att du i princip kan köra ZK-bevis på en MacBook. Detta är en total game changer när det gäller decentralisering!


Det sista vi kommer att diskutera i den här artikeln är Tokenomics av $MATIC och dess speciella egenskaper!
$MATIC, Polygons token, har ett maximalt totalt utbud på 10 miljarder tokens, varav 7,5 miljarder är i omlopp för tillfället och 2,5 miljarder kommer att låsas upp periodiskt under de följande fyra åren.


Token har två huvudfunktioner.

Den används av nätverksanvändarna för att betala för gasavgifterna.

Och den stakeas, vilket är en central del i nätverkets säkerhet (proof och stake).

Alla som interagerar med någon av Dapparna i Polygon Ecosystem måste betala gasavgifter i form av MATIC-tokens och alla som vill bli validerare för nätverket måste äga och stakea MATIC-tokens.

Det är också viktigt att veta att enligt teamet kommer MATIC-token att vara den enda token för hela Polygon-ekosystemet. Detta innebär att MATIC kommer att vara den inhemska token för alla de olika lösningar som Polygon tillhandahåller.

Polygon lanserade nyligen sin egen version av EIP-1559. För dem som inte är bekanta innebär detta i princip att en del av de transaktionsavgifter vi betalar för att använda nätverket kommer att brännas ur cirkulation.  Detta innebär att ju högre antagandet av nätverket blir, desto fler transaktionsavgifter betalas och desto fler MATIC-tokens bränns. Det innebär att MATIC vid någon tidpunkt, förutsatt att användningen fortsätter att öka, med tiden kommer bli deflerande.

Du kan titta på brännandet här.

Slutsats

Polygons ekosystem lever och frodas. Det är bokstavligen en av de största kedjorna just nu och ändå är alla fortfarande så fokuserade på de större L1-namnen. Detta innebär att du fortfarande är väldigt tidigt ute på Polygon.

Antalet team som bygger på Polygons PoS-kedja har fördubblats varannan månad. De har för närvarande över 7 000 Dapps som körs på nätverket, från de största namnen i branschen.  

Mer för dig att göra:

👋Möt Polygons team
💜Gå med i Polygons DAO
🔍Utforska de Dapps som är live på kedjan
🌉Brygga dina pengar till Polygon