Bitcoin och Ethereum är nätverk

Tillgången är inte nätverket. ETH är en tillgång. Ethereum är ett nätverk. BTC är en tillgång. Bitcoin är ett nätverk.

Bitcoin och Ethereum är nätverk
ETH och BTC är ekonomisk bandbredd

Idag vill vi att du ska ta med dig följande:

  • Tillgången är inte nätverket.
  • Värde är ekonomisk bandbredd.
  • Krypto är en social teknologi.

Tillgången är inte nätverket.

ETH är en tillgång. Ethereum är ett nätverk.

BTC är en tillgång. Bitcoin är ett nätverk.

Vi behöver få detta inpräntat i våra hjärnor eftersom det är så enkelt att glömma bort.

Hur många gånger har du till exempel hört något liknande?

"Bitcoin är digitalt guld och Ethereum är en plattform för smarta kontrakt".

Det är något som inte stämmer i det uttalandet. Det är att jämföra två vitt skilda saker: Bitcoin som tillgång kontra Ethereum som plattform för smarta kontrakt.

Detta är meningslöst - det är som att jämföra euro med ett betalsystem.

Om du vill jämföra de två nätverken, så är det vettigare att säga: "Bitcoin är ett transaktionsnätverk för bitcoin och Ethereum är en plattform för smarta kontrakt"?

Och om du vill jämföra tillgångarna, så är båda två värdebevarande tillgångar såsom guld, de är båda en valuta för att betala för blockutrymme och de är båda kryptopengar.

Det är lätt att missa denna skillnaden och bara lyssna på memes som säger att det viktiga med Bitcoin är tillgången BTC och att det viktiga med ETH är nätverket Ethereum. Det, menar vi, är fel.

Värde är ekonomisk bandbredd

För att klara av att skala upp blockkedjor i takt med att användarna ökar dramatiskt finns det nära nog en besatthet av nätverksmåttet – TPS. Transaktioner per sekund. Det är lätt att göra misstaget och tro att all TPS är lika. Men det är fel. Vad vi verkligen vill ha i krypto är förtroendelösa transaktioner per sekund (transaktioner där du som användare inte behöver förlita dig på en centraliserad tredje part för att göra en överföring mellan två adresser). Om en blockkedja ger upp decentralisering, dvs det som möjliggör förtroendelösa transaktioner, för högre TPS blir den istället en molnleverantör.

Men även om vi skapar förtroendelös TPS utgör det måttet bara en del av ekvationen för en blockkedjas skalbarhet. TPS mäter nämligen skalbarheten hos nätverket Ethereum, men det mäter inte skalbarheten hos tillgången ETH.

Det räcker inte bara att öka transaktionerna per sekund. Vi måste också förbättra den ekonomiska skalbarheten. Vi måste öka skalbarheten hos själva kryptotillgångarna.

Förtroendelösa likvida medel

Du kan mäta kryptotillgångarnas skalbarhet med hjälp av mängden likvida medel i tillgången - det likvida marknadsvärdet. Tillgångar med högt värde och hög likviditet kan säljas med liten påverkan på tillgångens pris. Dollar, euro, guld - dessa är tillgångar med högt värde och hög likviditet som ger ekonomisk bandbredd till det traditionella finansiella systemet.

Vill du se kryptotillgångarnas skalbarhet live? Gå till Messari.io och sortera efter "Liquid Marketcap" och titta på "Real Volume" för en grov uppskattning.

Det finns många traditionella tillgångar som är mer likvida och har högre värde utanför krypto. Revolutionen i krypto är att dessa kryptotillgångar kan ha en pålitlig likviditet - ett värde som inte förlitar sig på en central myndighet. Ingen suveränitet, inget domstolssystem, inget hot om våld.

Du kan enkelt få värde med mycket likviditet på ett kryptonätverk. Det är bara att använda befintliga källor till pålitligt värde. Importera fiat stablecoins som USDC. Använd tokeniserade T-bills. Tokenisera guld. Vissa tror att dessa kommer att ersätta kryptotillgångar som värdebevarare. Men alla dessa kräver en betrodd tredje part - banker, valv och rättssystem. Samtliga förlitar sig på det rättssystemet. De är alla användbara, men begränsade.

Förtroendelöst värde finns endast i krypto-tillgångar. De förtroendelösa tillgångarna med högt värde och hög likviditet såsom BTC och ETH är de mest populära. De förlitar sig inte på något rättssystem, banker, fysiskt utrymme, ingen betrodd tredje part. Tether, USDC eller tokeniserade T-bills kan kanske slå BTC och ETH i likviditet och marknadsvärde under en tid, men de kan aldrig slå dem i fråga om tillförlitlighet.

Värde är ekonomisk bandbredd

Förtroendelöst värde är viktigt eftersom det är den ekonomiska bandbredden för en förtroendefri ekonomi.

Med låg bandbredd har vi en låg kapacitet för tillämpningar av en förtroendefri ekonomi. Vi är beroende av de betrodda system som vi hoppades kunna ersätta. Med hög ekonomisk bandbredd kan vi bygga en hel ekonomi. Ett parallellt penningsystem.

Vi behöver inte vänta. Vi ser hur detta utspelar sig redan idag.

DAI är maximalt pålitlig eftersom den backas upp av en pålitlig värdekälla - ETH som ekonomisk bandbredd. Uniswap använder också ETH för sin ekonomiska bandbredd, men tänk om den använde USDC? Protokollet skulle då kunna bli permanent fryst av Coinbase när som helst (ja, Coinbase kan frysa USDC när som helst). Knappast förtroendelöst. Precis som det gamla systemet.

Dessa penningprotokoll existerar endast på grund av ETH:s ekonomiska bandbredd.

ETH låst i DeFi

(Ovan) Det här är en graf över ETH-baspengar till ett värde konomisk bandbredd för Ethereums ekonomi.

Ethereum-ekonomin behöver ETH-bandbredd för att blomstra.

Diskussionerna i Synthetix är fascinerande dessa dagar. De diskuterar ifall de ska lägga till ETH som säkerhet för att backa upp sitt växande ekosystem av decentraliserade syntetiska tillgångar.

Problemet däremot är att det just nu är cirka 24 miljoner dollar av alla syntetiska tillgångar som är självreferentiellt uppbackade av SNX:s värde, som i sig självt får sitt värde från nettonuvärdet av framtida Synthetix-avgifter (de har hittills tjänat 3,1 miljoner dollar på avgifter). Ett SNX med låg likviditet och lågt värde ger dem en ekonomisk bandbredd som motsvarar ett 56k-modem. Att generera fler synths för att i sin tur kunna växa sitt ekosystem och generera fler avgifter behöver de en uppgradering av just bandbredden.

Så i början av nästa år planerar de att lägga till ETH som ett säkerhetsalternativ för Synthetix. Detta kommer att ge dem bredband - kalla det en 78x uppgradering av deras nuvarande ekonomiska bandbredd (78x är skillnaden mellan SNX och ETH:s marknadskapital). Och förmodligen mer än 78x eftersom ETH-säkerheter kan vara 600 % mindre än SNX på grund av ETH:s högre likviditet.

Att skala Ethereum är inte bara att skala nätverkets TPS (transaktioner per sekund). Det är att skala ETH:s ekonomiska bandbredd.

Krypto är en social teknologi

Allt detta blir mer begripligt om man tänker på Ethereum och Bitcoin mer som en social teknologi såsom pengar eller juridik och mindre som en hård teknologi som relationsdatabaser eller programmeringsspråk.

Man skalar inte nödvändigtvis en social teknologi enbart genom bättre programvara. Mjukvara spelar en viktig roll, men den är inte tillräcklig. Hur skalar man en social teknik? Hur skalar man ekonomisk bandbredd?

Ingenjörerna bland er kanske inte gillar svaret på den här frågan eftersom den inte har någon teknisk lösning. Det är mjukt och mänskligt. Det behövs narrativ och memes, en social rörelse med en klar vision för framtiden och en die-hard minoritet som tror stenhårt på den.

De riskkapitalister som har investerat i ”ETH-dödare” kommer inte att gilla nästa del. Sanningen är att deras tidiga engagemang i baskedjor permanent kan hämma den framtida ekonomiska bandbredden för deras investeringar genom att:

  • Begränsa tokendistributionen till ackrediterade investerare och insider deals.
  • Kväva den organiska tillväxten av mindre communityn.
  • Ta bort uppsidan för de kryptonativa som först kan köpa in sig senare.
  • Korporatiserar den sociala rörelsen.

Är det i dagens miljö ens möjligt att genomföra den typ av öppna, offentliga och oklanderliga ICO som Ethereum hade?

Är den typ omanipulerad proof-of-work- myntdistribution till ”cypherpunks” och ”true believers” som Bitcoin hade ens möjlig när Wall Street och Sandhill är med i spelet?

Det är svårt att se hur det skulle kunna gå till idag.

Det som är säkert är att: ekonomisk bandbredd skalar upp det sociala lagret.

Och utan ekonomisk bandbredd är våra kryptosystem inte skalbara.

Miljarder i förtroendelös ekonomisk verksamhet kommer att kräva Miljarder i ekonomisk bandbredd.

Pengar, värdebevarande tillgångar, reservtillgångar, vad man än vill kalla dem - de kraftfulla säkerhetstillgångarna som ETH och BTC är nödvändiga. De måste växa otroligt mycket i värde för att hela den här öppna finansverksamheten ska fungera.

Låt oss ägna mer uppmärksamhet åt vår ekonomiska bandbredd.