Vad är en DAO?

Vad är en DAO? Hur styrs dom och hur går jag med i en DAO?

Vad är en DAO?

Du kanske har hört uttrycket, eller sett det i media någonstans och undrar nu, vad är egentligen en DAO? Det är en mycket bra fråga du söker svaret på, och att du har ställt den tyder på att du är intresserad av vår digitala framtid och kanske framtidens arbetsmarknad!

Det är inte helt enkelt att svara på vad en DAO är, förenklat skulle man kunna säga att det är ett internet-community med delat ägande och ett gemensamt bankkonto. Lite som en blandning mellan en klassisk svensk förening och ett AB, men med den stora skillnaden att reglerna för hur organisationen ska styras inte finns i lagboken utan istället i ett smart-kontrakt på en blockkedja.

DAO står för Decentralaized Autonomous Organisation. Vilket betyder en Fristående Organisation utan Centralt styre och ägande. En DAO ägs och styrs av dess medlemmar och reglerna ska vara transparenta och tillgängliga för alla. En DAOs ekonomiska tillgångar förvaras och hanteras helt digitalt via krypto och hur tillgångarna ska användas styrs av medlemmarna genom röstning vilket bidrar till ytterligare transparens eftersom alla transaktionerna som utförs blir publika.

En DAO skulle kunna liknas vid ett företag som styrs från botten upp som ett kooperativ. Alla som deltar/är medlemmar har möjlighet att påverka. Att komma med idéer för projekt eller inriktningar premieras och om din idé får ”traction” så kanske du till och med får betalt för att börja jobba med ditt eget projekt. ”Initiative is key” är en gångbar fras inom DAOandet som betyder att initiativ är nyckeln till framgång, om du engagerar dig, är driven och kommer med idéer så kommer du att belönas :)

Hur Styrs en DAO?

Den vanligaste modellen är att en DAO har en “governance token” (en förvaltnings-valuta). Lättas är att tänka på det som en aktie, i takt med att du bidrar och skapar värde för DAOn kommer du att få ersättning i form av dess token. Med andra ord får du betalt i form av ägande i det eller dom community du väljer att medverka i. Ofta finns det även ett ekonomiskt värde i DAOns governance token, så om du vill kan du sälja dem för att plocka ut lön.

Vad gör en DAO?

Grundtanken med DAOs är att samla människor och utgöra en yta för att möjliggöra självorganisering och koordinering. Vissa DAOs arbetar för att tjäna pengar och kollektivets mål är att vara vinstdrivande för att kunna lyfta ut lön. Andra DAOs fungerar mer som ett forum där information delas för att gagna alla som är med. Eller så arbetar DAOn för att förbättra samhället och driver projekt genom att söka bidrag eller ta emot välgörenhet från krypto-communityt.

Eftersom fenomenet är så pass nytt går det inte riktigt att generalisera hur en DAO är uppbyggd. DAOen är ett digitalt sätt att koordinera människor och dess struktur blir olika beroende på vad communityt sysslar med.

Men det gemensamma är att ingen DAO har ett fysiskt huvudkontor, Ingen DAO har en VD, de allra flesta har multinationella deltagare från kors och tvärs över jorden och alla rör sig i kryptosfären. I skrivande stund finns det 188 stycken DAOs som gemensamt förvaltar över 90 miljarder kronor. Att DAOn är här för att stanna är för tidigt att säga, men det är fullt möjligt att stora delar av kommande generationer kommer arbeta i just en, eller flera, DAOs.

Hur går jag med i en DAO?

De flesta DAOsen vill gärna ha nya medlemmar och jobbar aktivt med att förenkla och förbättra processen för att ansluta nya medlemmar. I DAOs pratar man inte om members utan om contributers – folk som bidrar. Ju fler som är med i DAOn, och bidrar, desto mer värde skapas. Därför står dörren oftast vidöppen och om du skulle googla och råka joina en DAO som inte tar väl emot dig, så sök dig vidare!

Bankless.se är en av Sveriges första DAOs och har som syfte att sprida kunskap, kultur och information om krypto. Vi tror att krypto-teknologin är här för att stanna och att den kommer ha stor inverkan på utvecklingen de kommande 10 åren. Digitalt ägande, som möjliggörs genom krypto, kan komma att vara lika revolutionerande som Internet.

Om du är intresserad av att lära dig mer om krypto kan du kolla vår guide för hur du enkelt och säkert kan komma igång. Vill du besöka vår DAO så hoppa in på vår discord-server och säg hej, vi är supertrevliga :) vill du helst bara ha lite nyheter i ditt flöde så följ oss på twitter eller signa upp på vårt nyhetsbrev.

Adjö och välkommen!

Skribent KryptoHenrik