Vad Betyder DeFi?

DeFi är en förkortning av decentraliserad finans. Termen är starkt kopplad till krypto och de nya teknologier som digitalt ägande möjliggör.

Vad Betyder DeFi?

Skribent: Henrik

Varför DeFi?

Genom historien har pengar och de monetära systemen ofta formats för att gynna de som haft mycket pengar och stort inflytande. Men på grund av återkommande problem som devalvering och stigande inflation har alternativ som decentraliserad finans, eller DeFi, vuxit fram. Tanken med DeFi är att återupprätta suveränitet, valfrihet och möjlighet att påverka för den vanliga människan.

Kort sagt: DeFi är ett globalt, öppet alternativ till det nuvarande finansiella systemet. Det finns mängder med produkter och tjänster som alla bygger på teknik med öppen källkod. DeFi är tillgängligt för alla som har tillgång till internet och en smartphone eller dator. På lika villkor kan vem som helst låna, spara, investera, skicka, handla eller sälja tillgångar och mycket mer.

DeFi är ett samlingsnamn för kryptovalutor och en uppsjö av program och algoritmer som låter folk hantera sina digitala tillgångar utan mellanhänder. Eller ja, algoritmerna är mellanhänder. Till skillnad från banker, nationer och internationella institutioner som idag reglerar och styr hur världsekonomin fungerar, ofta med ingen eller liten insyn i beslutsprocessen så är DeFi transparent. Reglerna för hur algoritmerna och programmen fungerar är synliga för alla att granska.

Även om decentraliserad finansiering fortfarande är i sin linda är det totala värdet som investerats i DeFi-kontrakt mer än 200 miljarder dollar i november 2021. Ethereum står för mer än 60 %, enligt uppgifter från DeFi Llama.

DeFi-Historia

Bitcoin anses vara den första lyckade DeFi-teknologin. Med "genesis blocket" (Det första blocket i blockkedjan) som skapades den 3 januari 2009 etablerade sig Bitcoin som den första peer-to-peer krypto-valutan. Bitcoin löste problem som hindrade tidigare försök, DigiCash av David Chaum eller Wei Dai's b-money, från att bli framgångsrika.

Bitcoin har regler för distribution och transparens inskrivna i själva tekniken. Till skillnad från traditionell ekonomi, där regeringar kan trycka pengar som devalverar besparingar och företag kan stänga marknader, låter Bitcoin sina användare äga och kontrollera värdet och skicka det var som helst i världen med alltmer konkurrenskraftiga hastigheter.

Programmerbara Pengar

Bitcoin är som sagt grundstenen som startade utvecklingen av det nya öppna finanssystemet, men Bitcoin har en begränsning, nämligen dess programmeringsspråk som saknar flexibilitet och möjlighet till script. Man kan säga att Bitcoin är DeFi-guld. En ganska klumpig tillgång som inte är smidig att handla med, man köper t.ex. inte mjölk för guld på ICA, men någonstans i botten av banksystemet så finns det en liten guldhög som ger din krona legitimitet.

Så 2015 lanserades Ethereum som brukar beskrivas som "programmerbara pengar", och vad betyder då det? Jo, Bitcoin drivs peer-to-peer på ett stort nätverk, lite som internet. Och det enda Bitcoins nätverk gör, är att hålla koll på vem som äger vilka bitcoin samt möjliggör flytt av Bitcoin mellan olika ägare, inget mer. Ethereum, liksom Bitcoin, drivs också på ett stort nätverk som håller koll på vem som äger vilken Ethereum men på samma nätverk kan du även bygga program. Till exempel kan du bygga ett program som låter folk byta valutor med varandra, vips så har du Forex. Skillnaden är dock att programmet körs på hela Ethereums globala nätverk, som ingen äger, eller som alla som deltar i nätverket äger.

Nästan lika svårt som det är att stänga ner internet är det att stänga ner Bitcoins eller Etheriums nätverk, således är dom decentraliserade. Nu 7 år efter att Etherium kom finns det en mängd olika krypto-valutor som är programmerbara och antalet tjänster går inte att hålla räkning på.

Välkommen till decentraliserad finans!