Leo Art x Tech

Leo Art x Tech
Leo - Co Founder & CEO @ NFT Nord Mirror

Hej Leo, du deltog i panelen på Fotografiska ArtxTech, berätta!

Jag pratade en del om vad NFTer är i grunden, hur de spelar in i att möjliggöra Web3; en ny iteration av internet, och specifikt fokusera på de frågor som NFTer och Web3 ställer oss utifrån ett bredare samhällsperspektiv. Övergången till Web3 är nämligen lika mycket ett skifte i mindset och medvetande som det är ett skifte i teknik, där vi börjar se på världen på ett annorlunda sätt; genom en lins av decentralisering. ****

Hur skulle du beskriva NFTer?En NFT, eller "Non-Fungible Token" är ett digitalt ägarbevis som lagras på en publik lista på internet; en så kallad blockkedja. Denna blockkedja kan vem som helst i världen se och därmed verifiera vem som äger vilken NFT. En NFT kan i sin tur kopplas till både digitala och fysiska ting (tänk konstverk, en bit land, ett examensbevis...) samt rättigheter, som att till exempel delta i ett event (tänk biljetter, medlemskap av olika slag). NFTer löser ett av de stora utmaningarna med dagens internet, nämligen att om det arbete vi skapar, som till exempel en låt eller ett konstverk, kan reproduceras i oändlighet och omedelbart distribueras över hela världen utan kostnad - hur ska vi då kunna säkra att vi får ta del av värdet för det arbete vi skapat? Och om vi inte kan säkra att vi får ta del av värdet, vad kommer då att motivera ett fortsatt skapande och distribution av sådant arbete? Med hjälp av NFTer kan vi säkerställa ursprunget och ägarhistoriken av digitala tillgångar, programmera in royalties vid ägarbyte som går direkt tillbaka till utfärdaren av NFTn, och genom detta se till att skaparen får ta del av värdet av arbetet över tid. NFTer möjliggör även att egendom som traditionellt förvarats på privata servrar nu enkelt kan samägas av många användare och tillåter på så sätt information att flöda mer fritt.

Dessa egenskaper är vad som gör NFT:er byggstenar till nästa iteration av internet, vilket kan kokas ner till två huvudsakliga koncept; ”Web3" och ”Metaversum”:”Web3" är visionen av en decentraliserad webb, som bland annat karakteriseras av att skapare av innehållet på webben i större utsträckning äger värdet de genererar, vilket i dagens Web2 landskap till stor del går till en handfull storföretag som äger och kontrollerar plattformarna där innehållet laddas upp. Ett ”Metaversum" är ett brett begrepp. De flesta associerar det till nätverk av virtuella 3D-världar fokuserade på sociala interaktioner, där NFTer används för att koppla digital egendom och identitet till dess användare. Begreppet Metaversum används dock också för att beskriva alla former av nätverk av ”metadata” från den verkliga världen, till exempel google maps data om vår fysiska terräng, klimatdata, eller datan om näringen i våra jordar. Med detta perspektiv kan man säga att vi redan lever i ett Metaversum, men att den senaste årets virtuella 3D Metaversum fått det att kännas mer verkligt och relaterbart. Idag ser vi hur företagen som definierat Web2 eran, däribland Facebook; numera ”Meta", håller på att etablera sina egna Metaversum, där de precis som i Web2 samlar in användarnas data, och på så sätt upprepa samma problematik som i dagens webb.

Förutom entusiasmen kring alla möjligheter med NFTer, så är detta en fråga som väckt min glöd och vilja att utbilda och informera nordens befolkning om NFTer, Web3 och Metaversum. I takt med att vi spenderar mer och mer tid på sociala plattformar, vare sig det är via dagens sociala medier eller i en förstärkt och virtuell verklighet i Facebooks ”Meta Metaversum", så ökar också vikten av att bli varse om vilken data vi ger ifrån oss och att vi förstår konsekvenserna av det. Vi i norden har ett historiskt arv av demokrati, fred, fokus på inkludering, mänskliga rättigheter, yttrandefrihet mm. Det vore synd om vi blev passiva användare av andras Metaversum och gav ifrån oss vår data utan att förstå vad det innebär för oss på lång sikt. Därför vill jag nyttja uppmärksamheten kring detta fenomen till att göra fler människor här i norden medvetna om vilka möjligheter och fallgropar Metaversum, Web3 och NFTer innebär, så att vi inte somnar in i en dystopisk framtid, utan tvärtom, ställer oss grundläggande frågor kopplat till hur vi vill att framtidens internet ska se ut, lär oss förstå och använda tekniken, och använder den för att bli aktiva medskapare till ett öppet internet — ett internet där vi för vidare våra värderingar och skapar ett ledande exempel för världen att ta del och inspireras av.

Vad har fascinerat mest så långt?Att se polletten trilla ner hos människor när de förstår innebörden av NFTer, Web3, Metaversum och vad det möjliggör, inte bara för kreatörer och konstvärlden, utan samhället i stort. Att förstå dessa begrepp, koncept och visionen de representerar sätter igång människors fantasi. Det är otroligt kul att höra vad olika individer ser för potential i detta. Det är också fascinerande att se och uppleva hur snabbt området rör sig framåt. För knappt åtta månader sedan var det ingen jag pratade med som hade hört talas om NFTer, nu är det en klar majoritet av personerna jag pratar med.

Vad är det största hindret för att människor får upp ögonen för NFTer just nu?Många har negativa fördomar kopplade till ämnen som berör blockkedjeteknik. Många tror att NFTer enbart går att använda till digital konst, associerar till energianvändningen av vissa blockkedjor och att kryptovalutor använts för finansiering av mindre trevliga verksamheter. Här i norden har vi även hög tilltro till banker och statsapparaten, vilket gjort att kryptovalutor inte varit i närheten av lika intressant som i andra länder och regioner där läget är annorlunda. Vi har helt enkelt inte behövt det i samma utsträckning.

Här presenterar NFTer en unik möjlighet; då en NFT kan vara precis vad som helst går det att skapa kontaktytor och hitta användningsområden som inte kräver att man är teknik eller börs-nörd för att intressera sig för dem. Ett sådant exempel är NFTer för biljetter. Vi på NFT Nord ser detta som en enorm möjlighet att få ombord fler nordbor och Skandinaver på Web3 tåget.

Vari ligger värdet med NFTer för människor och samhället?Att prata om värdet av NFTer för samhället idag är på många sätt som att prata om betydelsen av internet på 1970 talet. Vi är än så länge bara i början av processen att förstå innebörden det kommer att ha för samhället och världen, men en sak är säker, det är med än en ”fluga". När internet kom 1992 var det första gången i mänsklighetens historia som vi kunde dela en global allmänning, där vi oavsett var vi befinner oss i den fysiska världen, kunde dela information fritt. De flesta människor på den tiden kunde inte se vad det innebar att vara ansluten till ett nätverk av datorer. Faktum är att många trodde att internet i sig var just en bluff. Idag ser vi tydligt den enorma påverkan internet har på samhället, både i positiv och negativ bemärkelse. Det är människorna som använder tekniken som avgör vilken inverkan den får på samhället. Idag ser vi hur ett fåtal enorma företag och plattformar nyttjar användarnas data i vinstintresse. På samma sätt är det med NFTer; tekniken i sig är agnostisk. Det är hur vi människor använder den som avgör om det är positivt eller negativt i slutändan. Det är alltså upp till oss att förstå innebörden av tekniken, och välja att skapa ett öppet och decentraliserat Metaversum där vi ser till att det speglar och präglas av våra värderingar redan från början.

Om du tar ett fågelperspektiv och tittar på NFTernas frammarsch och utveckling över världen, i vilken del av världen bubblar det mest och har du någon idé om varför?Tittar man på Google trends kring sökningar på NFTer så är Kina i toppen. De följande fyra länderna i topp 10 är alla belägna i Asien och Stillahavsområdet, med ett extra stort intresse i Singapore, Hong Kong, Sydkorea och Australien. Asiatiska länder är vanligtvis mer vana vid kontantfria och digitaliserade system än västerländska, vilket kan vara en förklaring till att dessa länders användning av NFTer har varit så utbrett. I länder som Filippinerna har även så kallade "play to earn” spel, däribland "Axie Infinity” drivit på användandet av NFTer, i synnerhet under pandemin. Genom att köpa och sälja digitala husdjur för kryptovalutor i spelet kan användarna göra en vinst, som sedan växlas till den lokala valutan. Det är på tiden att det börjar bubbla ännu mer här i norden också. Vi jobbar på det.

Hur förhåller sig Sverige till övriga världen när det kommer till NFTer?Vi ligger lite efter just nu, men vi har en unik möjlighet att bli pionjärer. Sverige och Norden har länge varit pionjärer inom teknik, musik, konst med mera. Om vi vill vara pionjärer i detta teknikskifte är det på tiden att vi lär oss förstå och börja använda tekniken på riktigt, precis som vi gjorde med datorer och modem på 90 talet.

Vad har du för spännande projekt på gång? …därför, startade vi NFT Nord med uppdraget att skingra dimman kring NFT:er; att utbilda, informera och stötta den växande nordiska gemenskapen av individer, företag och organisationer att hålla sig informerade, förstå och börja använda tekniken. Kika in på nft.se och anmäl er till utskick så kommer ni att få all den information ni behöver.

Hur spår du utvecklingen för NFTer globalt 2022?Vi har redan sett hur NFT trenden fortsatt uppåt i rasande takt trots svängningar i kryptomarknaden. Mycket av uppåttrenden har drivits på av ”hype” men ju fler människor och organisationer som förstår den djupare innebörden och möjligheterna med NFTer, dvs inte bara användningsområden som digital konst, utan att det möjliggör egendom på internet, vilket i sin tur möjliggör en ny digital ekonomi och revolutionerar globala affärsmodeller, desto mer kommer det att ta fart. Om inget oväntat händer ser jag därför att uppåttrenden för NFTer har potential att fortsätta kraftigt under 2022. Web3 byggs i talande stund, området är till stor del oreglerat, och det är fortfarande en markant tröskel i användarvänlighet för att sätta sig in i och börja använda tekniken. För de allra flesta icke-tekniska användare är användarupplevelsen ofta förvirrande och skrämmande. Samtidigt får vi läsa i medierna om hur människor blir lurade, hackade eller förlorar åtkomst till sina digitala plånböcker.

Precis som i alla paradigmskiften är det upp till oss som är lite extra nyfikna; upptäckare, skapare och kreatörer att börja experimentera, dela våra utmaningar och lärdomar, och det är därför vi skapar NFT Nord. För att stötta den växande nordiska gemenskapen kring detta fenomen i att förstå och faktiskt börja använda

Vill du connecta med Leo? Du hittar honom här:

Webb: nft.se
Twitter: @leoweze