Maple Finance (MPL) - En av de tokens som ingår i Bankless Innovation Index (GMI)

Maple Finance (MPL) - En av de tokens som ingår i Bankless Innovation Index (GMI)

Bankless DeFi Innovation Index (GMI) är utformat för ge en diversifierad och uppdaterad exponering mot de nyaste & hetaste DeFi-protokollen på marknaden, ofta refererade till som DeFi 2.0.

GMI erbjuda en bred, diversifierad exponering genom en enda token på samma sätt som en klassisk aktie-fond ger dig en exponering mot ett antal olika aktier. GMI gör det lätt för dig som investerare att diversifiera risken i din exponering mot  DeFI-startups. Nya protokoll är spännande & riskfyllda men kommer samtidigt med potentiellt stor uppsida.

Maple är en av 12 tokens som för närvarande ingår i GMI-produkten. Idag tar vi och tittar på en grundläggande översikt över Maple Finance och dess MPL-token.

Vad är Maple Finance?

Maple Finance är en kapitalmarknadsplats för institutioner och drivs av blockkedjeteknik. Maple utvecklades för att lösa problemet med ineffektivitet i traditionella system och förflytta företagskreditmarknaden till blockkedjan. Detta görs med hjälp av smarta kontrakt vilket ger en snabbare hantering och lägre kostnader samtidigt som kryptototekniken gör lagrad data omöjlig att ändra och transparent för alla användare att verifiera.

Maple Finance är en infrastruktur för experter, för att kunna driva utlåningsföretag på blockkedjan och har tre kärnkunder: låntagare, långivare och pool deltagare. Maple erbjuder låntagare transparent, kapitaleffektiv finansiering. För långivare erbjuder Maple en hållbar och pålitlig avkastningskälla genom utlåning till diversifierade pooler av kryptos premiuminstitutioner. Lånen förvaltas och tecknas av sofistikerade team av kreditanalytiker som kallas pool deltagare, som bedömer kreditvärdighet och fastställer lånevillkor tillsammans med låntagarna.

Sedan lanseringen på Ethereum mainnet i maj 2021 har Maple uppnått över 500 miljoner dollar i TVL (totalt värde låst), över fyra lånepooler och funnit en nisch i marknaden bland krypto native institutioner som behöver tillgång till kapital för att driva sin affärsverksamhet.

Teamet bakom Maple satsar stort på tillväxt under 2022 och planerar att uppnå två miljarder USD i TVL innan slutet av juni och fem miljarder USD i TVL till slutet av året. Detta ska ske genom att lansera nya lånepooler och samt en lansering på Solana under Q1 2022 för att utöka den totala målgruppen. Maple Finance kommer att vara det första protokollet som erbjuder lågsäkerhetslån på Solana och samtidigt har en närvaro i flera andra kryptokedjor.

Vad är MPL?

MPL står för Maple Finance ERC-20 native token. Den har tre roller: styrning, insats och fördelning av nätverksavgifter hos Maple Treasury. Efter lanseringen av protokollet i maj 2021 distribuerade Maple 5 % av MPL totalen genom en Balancer Liquidity Bootstrapping Pool och samlade in över 10 miljoner USDC som intäkter för att finansiera protokollet samtidigt som de välkomnade över 1 000 nya token ägare till sin gemenskap. Innehavare kan aktivt delta i styrningen och nyligen beslutades det att använda 1 miljon USDC av avgiftsintäkterna för att köpa tillbaka Maple-token.

Token kan också användas för att tillhandahålla en reserv för att täcka uteblivna betalningar i Lending Pools, denna försäkringsmekanism ger stakers en andel av den ränta som betalas av låntagare.

MPL-token har nyligen noterats hos CEX:s Coinbase, Huobi och DEX:s UniSwap och Balancer.

Vem skapade Maple?

Sid Powell är VD och medgrundare av Maple Finance och tillsammans med Joe Flanagan grundade han Maple 2018. Sid kommer från en bakgrund inom skuldkapitalmarknader och institutionell bankverksamhet. Under sin karriär inom traditionell finans deltog han i företagsobligationsemissioner på över 3 miljarder dollar, etablerade och drev ett program för obligationsfinansiering på över 200 miljoner dollar och hanterade Treasury på ett FinTech-företag för kommersiell utlåning. Sid och Joe visste att Web3-teknik skulle kunna lösa ineffektivitet på traditionella marknader och utvecklade Maple för att flytta över skuldkapitalmarknaderna 100 % "on-chain" dvs använda blockkedjetekniken rakt igenom produkten.

Vad är några av fördelarna med Maple Finance?


Idag består Maple-teamet av 25+ personer som kommer från från BlockFi, Kraken, Bank of America, Gemini och MakerDAO för att nämna några av de främsta företagen. Teamprofiler delas på deras webbplats https://www.maple.finance/about-us/ och de rekryterar alltid https://jobs.lever.co/maple-finance.

Quinn Barry och Jeffrey Hu är Solana entusiaster och siktar på att växa och leda Maple in i framtiden.

https://maplefinance.medium.com/maple-finance-acquires-avari-for-rapid-launch-on-solana-3e821ae21bc8

Maple förvärvade nyligen Avari, ett protokoll för utlåning med låneprotokoll med låg säkerhet som bygger på Solana och som grundades av Stanford-ingenjörer. Quinn Barry och Jeffrey Hu är djupt förankrade i Solana-ekosystemet och tillsammans med Maple-teamet kommer de att utveckla Maple under 2022 och i framtiden. https://maplefinance.medium.com/maple-finance-acquires-avari-for-rapid-launch-on-solana-3e821ae21bc8.

Maple Finance underlättar låneprotokoll med låg säkerhet till kryptovana institutioner efter rigorös due diligence. Detta område inom krypto är fortfarande relativt litet och utgör mindre än 1 % av den utestående skuldmarknaden. Maple-låntagare idag är främst kryptovana marknadsskapare och DAO:er, som kan vara mycket lönsamma men som kämpar för att få tillgång till kapital från banker eftersom området fortfarande har en riskabelt rykte. Förvaltningen sköts av pool deltagare som ofta är fondförvaltare eller kapitalförvaltare, eller ett team med erfarenhet av räntebärande instrument eller bankverksamhet. Maple har också flera institutionella investerare och strategiska partners som Alameda Research, Framework, Polychain, Wintermute, Orthogonal Trading, Maven 11 och BlockTower.

MPL Tokenomics fördelning

MPL har ett maximalt utbud på 10 000 000 med ett marknadsvärde på 61 miljoner USD. MPL-tokens distributionsstruktur ser ut som; 30% Liquidity Mining; 25% Seed och Advisor; 26% Seed; 5% Public Sale, 14% Treasury.

Hemsida: www.maple.finance

White paper: https://maplefinance.gitbook.io/maple/

Telegram: https://t.me/maplefinance

Twitter: https://twitter.com/maplefinance

Discord: https://discord.gg/fgWRMHCd7d

Blog: https://maplefinance.medium.com/

Vänligen notera att detta inte är finansiella råd. Det är en text med utbildningssyfte och inte investerings eller köp råd