Vilka är vi?

Bankless.se är Sveriges första Decentraliserade Autonoma Organisation (DAO) för media, kultur och finans.

Bankless.se är ett community för pionjärer som sprider kultur, skapar medvetenhet, utbildar inom innovation och det vi ser som framtidsteknologi; Web3, Metaverse, DAOs, NFT, blockchain och Next Generation Networks.

🚀 Mål

Vi vill ta med dig på vår resa in i kryptovärlden genom utbildning, media och kultur.

🔭 Vision

Vi tror att på sikt kommer krypto-teknologin att totalt förändra det ekonomiska systemet. Genom krypto kommer vi att gå från ett centraliserat banksystem med finansiellt monopol till ett decentraliserat, ocensurerat system där alla människor i världen deltar på lika villkor.

Att leva i en värld där alla som har en internetuppkoppling har tillgång till de finansiella verktyg som behövs för att uppnå ekonomiskt oberoende.

⚖️ Värdegrund

📚Utbildning Vi lär oss av varandra. Vi strävar efter att bli en pålitlig guide som genom korrekt, objektiv och sanningsenlig information, underlättar och möjliggör det första steget på resan in i kryptovärlden.

🌐Decentraliserad styrning Vi lägger beslutsfattandet i händerna på kollektivet. Vi skapar legitimitet genom en miljö där de bästa idéerna vinner.

👊Kultur Vi belönar handling och tar risker. Vi ger vår gemenskap möjlighet att kontinuerligt driva nya initiativ genom att ge utrymme för självorganisering och snabbt gå från idé till handling.

Vill du vara med? Joina vår Discord