Vad är Layer zero?

Världen är redo för förändring. Institutionerna har misslyckats. Regeringarna driver inflationen till nya nivåer. Internetföretag tjänar miljarder på vår information. Bankerna fortsätter att lura sina kunder. Det finns samordningsmisslyckanden runt omkring oss.

Vad är Layer zero?
Protokoll koordinerar kapital, Bankless koordinerar människor.

‌             ‌

Detta är ett nyhetsbrev översatt av Osk. Orginaltext hittar du här.

‌             ‌

Kära bankless nation,

Världen är redo för förändring.

Institutionerna har misslyckats. Regeringarna driver inflationen till nya nivåer. Internetföretag tjänar miljarder på vår information. Bankerna fortsätter att lura sina kunder. Det finns samordningsmisslyckanden runt omkring oss.

Yngre generationer är mer pessimistiska än någonsin när det gäller framtiden.

Som tur är ... erbjuder krypto hopp.

Vi har nya institutioner. Vi har nya system för äganderätt. Vi har ett skalbart samordningssystem för världen. Web3 är en den digitala frontlinjen med möjligheter och hopp.

Och Bankless är här för att förtydliga.

Du har hört talas om lager 1 och lager 2. Båda dessa tekniker vilar på det viktigaste lagret av alla - lager noll - den sociala tekniken. Individernas hjärtan och sinnen.

Lager noll är vi människor.

Bankless är här för att hjälpa världen att förstå hur man ska trivas i denna nya frontlinje för att förankra värden för decentralisering så att vi kan bevara krypto för framtida generationer som en kraft för frihet och ekonomiska möjligheter.

Med andra ord bankless.se och våra andra DAO-vänner som hjälper dig navigera är en teknik på lager noll.

Bankless är lager 0 teknologi

När vi nu avslutar året vill vi ta tillfället i akt att zooma ut och överblicka.

2021 var ett otroligt år för krypto. Det var året då krypto communityt hade rätt om många saker:

  • Inflationen har drivit människor till alternativa former av sparande.
  • Startups har fått människor att välja nya plattformar.
  • Bankerna har drivit människor att gå mer bankless.

Det här året är ett stort W(in) för krypto och ett stort fett L(ose) för allt etablerat.

Vad är det som händer?

Världen genomgår för närvarande en omställning. Medan gamla institutioner blir föråldrade och senila, driver nya institutioner igenom inovation. Den gamla världen där de unga känner sig uteslutna ersätts av ett nytt alternativ som byggs upp av de tidigare missgynnade.

På andra sidan av övergångsperioden finns en ljusare framtid med mer rättvisa som behandlar alla användare lika.

Förhoppningsvis...

Den sista delen är ingen garanti. De som gynnas av dessa nyskapade kryptonätverk kan lika gärna bli nästa generations boomers av orättvisor. Där babyboomergenerationen fick gåvan av tiden efter andra världskriget, får millenniegenerationen gåvan av den digitala erans tidsålder.

Kan våra barn få samma motstånd mot våra samhällsstrukturer som vi har mot generationerna före oss?

Svaret på denna kritiska fråga är upp till oss.

Protokollavdelaren

Tesen om protokollavdelaren "The Protocol Sink" är en viktig idé som Ryan och David har använt sig av sedan BanklessDAO startades. Tesen "Protocol Sink" innebär att företag, institutioner, individer och nationalstater kommer att bygga på trovärdigt neutrala decentraliserade protokoll snarare än centraliserade alternativ som kan vara partiska till förmån för en tredje part.

De mest decentraliserade protokollen kommer att sjunka ner till grundskiktet av samhällelig tillit precis som vätskor med högre densitet sjunker ner till botten av ett glas.

The Protocol Sink

Låt oss ta exemplet med en startup.

Det är säkrare för ett nystartat företag att bygga på ett protokoll med opartiska regler än att lita på att ett annat företag inte kommer att lura dem. Protokoll erbjuder starkare garantier för affärsmodeller jämfört med centraliserade alternativ. Eftersom protokoll är offentliga är det lättare för nystartade företag att anta de protokoll som erbjuds, snarare än att konkurrera med dem.

Man kan bygga Google på Internet men man kan inte bygga Internet på Google.

I februari 2020 skrev Ryan "I stället för att använda sin egen lånepool kommer bankerna att använda Compound". Så sent som förra veckan meddelade Coinbase att de kommer att integrera med Compound för att erbjuda avkastning på DAI. Coinbase använder två trovärdigt neutrala DeFi-apps, Compound och Maker, för att skapa sin avkastningsprodukt.

Nu är den avkastning som erbjuds av Compound-protokollet en produkt som erbjuds av Coinbase. Den är inte heller exklusiv för Coinbase; samma produkt kan också skapas av Binance, Kraken, Gemini eller någon annan institution som vill tjäna avkastning från Compound och föra den vidare till sina kunder.

Och lyckligtvis kan privatpersoner fritt få tillgång till avkastningen själva direkt.

Denna modell förutsäger att protokoll är mycket mer skalbara än företag. Man kan bygga många företag ovanpå protokoll, och dessa många företag kan förstärka protokollets erbjudanden till ett mycket större antal enskilda människor än vad en enskild enhet någonsin skulle kunna göra.

Protokoll kan nå ut till betydligt fler människor än ett enskilt företag.

Det är därför som utformningen av dessa protokoll verkligt viktiga.

Det är inte bara många företag som kommer att utnyttja kraften i DeFi-tillämpningar, utan även andra DeFi-tillämpningar kommer att koppla in sig på varandra för att skapa sina produkter.

Pengar Lego - ännu en Bankless meme.

Ju djupare ner i protokollsänkan en tillämpning befinner sig, desto fler tillämpningar och företag byggs ovanpå det protokollet. Uniswap-likviditet nås av både DeFiappar, DEX-aggregatorer och företag. De designbeslut som har fattats vid skapandet av Uniswap påverkar alla som använder den. De räntealgoritmer som Compound fastställer påverkar alla företag och individer nedströms från dess avkastning. MakerDAO:s risktolerans påverkar var och en av de 9 miljarder dollar i utestående DAI som har utfärdats.

Eftersom dessa protokoll är så socialt skalbara blir valen i deras utformning av avgörande betydelse. De potentiella konsekvenserna i efterföljande led av bra eller dåliga val kan ändra mänsklighetens kurs.

Orsaka inte inbördeskrig

När jag anmälde mig till Facebook i gymnasiet visste jag inte att Facebook skulle orsaka inbördeskrig och påverka världens mäktigaste demokrati. Det fanns inget sätt att känna till de långsiktiga konsekvenserna av Facebooks affärsmodell... eller all Web2:s för den delen.

Ändå är vi här. Vi har Silicon Valley-goliaths som konkurrerar med nationalstaternas makt, och Web2-företagen och nationalstaterna förbrukar samma råvara som bränsle: människor.

Hur vi utformar våra sociala system spelar roll. Det som kan verka som ett trivialt designbeslut i dag kan få katastrofala konsekvenser på lång sikt. Även de minsta obalanserna i incitamenten kan skapa kritiska sociala sprickor i framtida generationer.

Om vi vill att dessa strukturer ska fungera för oss, för våra barn och för våra barns barn måste vi tänka kritiskt på hur dessa system utformas. När de sociala systemen är snedvridna till förmån för en grupp framför en annan blir skillnaden till slut tillräckligt stor för att ge den förlorande gruppen incitament att sopa undan och börja om på nytt.

Paradigmskiften

Att "torka rent" är en handling som är djupt rotad i den mänskliga kulturen. Som art verkar vi inte kunna komma ifrån behovet av att avskriva skulderna och börja om på nytt.

Vi har ett ord för det: paradigmskifte.

Skuld paradigmskiften är tillfällen då oöverstigliga sociala skulder efterskänks och den skuldsatta klassen befrias från sina bojor och tillåts ett nytt liv. Religiösa skiften finns i många olika former men handlar i allmänhet om massförlåtelse av synd (och om man tror [David Graeber] är skuld och synd liknande sociala konstruktioner).

Vid en viss punkt blir sociala strukturer alltför fastlåsta och odemokratiska. Samhället känns som om det har gått in i en återvändsgränd och den enda vägen framåt är att ta några steg bakåt.

Bokföring raderas. Kapitalet förstörs.

Spelplanen jämnas ut och mänskligheten börjar på nytt.

Detta är vad den protestantiska reformationen, den franska revolutionen, den kommunistiska revolutionen, den kubanska revolutionen och många andra krig utkämpades om. Massorna blev intoleranta mot eliten och rensade bokföringen.

När samhället blir alltför ojämlikt vägrar de missgynnade att gå vidare med eliten. De gör uppror. De tvingar eliterna att fördela sina rikedomar tills saker och ting är tillräckligt rättvisa för att gå framåt som ett kollektivt samhälle igen.

De sociala strukturer som samhället bygger på avgör hur snabbt eller långsamt mänskligheten når detta tillstånd. Svårt obalanserade sociala strukturer lutar snabbt åt social omvälvning, medan balanserade sociala strukturer håller saker och ting stabila under mycket längre tidsperioder.

Ingenstans kommer man någonsin att höra talas om att TCP/IP eller SMTP orsakar inbördeskrig. Facebook däremot har nästan två krig i bagaget.

Målet är att inte ta steg tillbaka

Samhället tar små steg framåt varje dag. Vi går alla upp på morgonen, dricker kaffe och "arbetar". Det arbetet tillför bara en liten bit av framsteg och innovation till det globala kollektivet varje dag.

Samhällets framsteg är dyra. Att flytta hela samhällets vikt kräver att den sociala maskinen rör sig i snigelfart; i första växeln. Även de minsta innovationerna har berg av kollektivt arbete bakom sig.

Och allt detta kan göras ogjort med en enda revolution. Samhället befinner sig alltid i ett konstant hot om att reformeras. Om tillräckligt många i samhället känner att vi gör framsteg i fel riktning kan det vara mycket svårt att korrigera kursen tillräckligt mycket för att behålla de framsteg som redan har gjorts. Om tillräckligt många i samhället känner att vi marscherar mot en återvändsgränd kommer vi att börja dela upp oss i grupper ... ofta våldsamt.

Mänsklighetens framsteg är en berättelse om att gå två steg framåt och ett steg bakåt. Ibland om vi har tur kan vi ta tre steg framåt. Om vi har otur tar vi tre steg tillbaka. Om vi verkligen gör bort oss kan vi av misstag utlösa en total återställning (Great Filter Theory).

Protokollen är stödpunkter för framsteg

Steve Jobs sa en gång: "Datorer är en cykel för sinnet". De verktyg som vi skapar gör det möjligt för oss att göra fler saker till lägre kostnad. Denna metafor kan tillämpas på samhället i stort; där människor använder verktyg använder samhället protokoll.

Protokoll är ett verktyg för social organisation. Genom att skapa bra protokoll som hela samhället kan enas om har vi ett sätt att "låsa in" framsteg. Vi kan lita på att protokollen alltid kommer att finnas kvar, även om de saker vi bygger på dem kommer och går.

Internet är ett fantastiskt exempel. Hela samhället är enigt om att Internet är bra. Nu när vi har det har vi nya sätt att samordna globala resurser på ett sätt som vi aldrig tidigare har haft. Vad är väll viktigare än att vi aldrig kan förlora Internet? Det kan inte gå ner. Det kan inte stängas av.

Protokollen bidrar till att skala mänskliga framsteg eftersom vi alla är på samma spelplan. Globalt antagna protokoll gör det möjligt för människor att "vara på samma sida". När vi följer samma regler kan vi alla göra framsteg på ett effektivare sätt.

Om du vill gå snabbt, gå ensam; om du vill gå långt, gå tillsammans.

De som tänker "WAGMI" vet detta, åtminstone underförstått.

Skala förtroende via protokoll

Om man ser på människans utveckling ur ett makroperspektiv kan man betrakta skalning av tillit, samordning och handel mellan större grupper av människor som det främsta målet för människosläktet hittills.

Om någon skulle fråga oss: "Vad gör ni här?" skulle människor kunna svara Vi försöker bli samordnade! Eller kanske behöver människorna i stället först "samordna sig" så att de kan börja formulera ett svar på frågan "Vad är vårt kollektiva syfte?".

Hur som helst är vårt främsta mål som art att skapa sociala samordningsprotokoll som kan hjälpa till att samordna mänskligheten i tillräckligt stor skala så att vi kan börja arbeta kollektivt mot ett gemensamt delat mål.

Vi existerar för att Slay Moloch 🔪.

Religion, monarkier, nationalstater och nu kryptonätverk är alla framsteg inom tekniken för social samordning. Kryptonätverk har som den nyaste och mest avancerade tekniken för social samordning förmågan att skapa en social samordning av massorna bortom allt vi någonsin sett tidigare.

Det är därför vi alla är här. Detta är "poängen med det hela".

Människor är bra, men våra system är bristfälliga

Människor är extremt inställda på rättvisa. Moral är inbyggd i vårt DNA. Vi har en mycket specialiserad radar för att känna av när någon inte är "i linje" med resten av gruppen.

‌             ‌

🤓 Författarens anmärkning: Detta är inte exklusivt för människor! Denna egenskap finns hos alla sociala varelser. Fladdermöss, apor, bebisar.

‌             ‌

Under de årtusenden som föregicks av rikliga resurser var det oerhört viktigt för oss att kunna identifiera vem som inte står bakom oss. Att kunna göra detta väl var en fråga om liv eller död.

Vi har överlevt som art tack vare att vi alla ständigt kontrollerar om det finns någon som kanske "åker snålskjuts" eller konsumerar mer än sin andel.

Men detta är en mödosam övning. Individer som kontrollerar individer är inte så lätt att skala upp. I stället måste vi skapa system för styrning och samordning för att skala upp rättvisa och jämlikhet. Religioner främjar altruism och godhet. Monarkier försörjer sitt folk. Regeringar beskattar konsumtionen av offentliga resurser.

Även om varje system generellt sett ger mer positiva resultat än de föregående, medför varje system också sina egna misslyckanden och brister. Inget system är perfekt, men människor strävar ändå efter att hitta system med färre brister. Människor föds goda, men vi måste sedan anpassa oss till de sociala strukturer som samordnar oss. De brister vi ser i det kollektiva samhället beror inte på att människor är bristfälliga i sig, utan på att våra sociala strukturer projicerar sina brister på vårt beteende.

Människor kan bara vara så bra som våra strukturer tillåter. Vi söker ständigt efter mer balanserade system, för ju mer balanserat systemet är, desto mer total global rättvisa kan uppnås.

Mer total global rättvisa ger en långsiktigt hållbar jämvikt som samhället kan bygga vidare på. Det gör det möjligt för oss att ta många kollektiva steg framåt innan mikroavvikelser i individuella utgångslägen ger meningsfullt olika resultat för hela samhället.

Felaktig anpassning av incitamenten: När människor får ojämlika utgångspositioner uppstår kaos.

Krypto renässansen

Ett av våra favoritavsnitt om Bankless är The Crypto Renaissance.

Varför?

För att det inte handlar om kod. Det handlar inte om pengar. Det handlar om människor.

The Crypto Renaissance berättar en historia som är lika gammal som tiden. Införstådda, hierarkiska samhällsstrukturer är förtryckande för individen. Korruption och fångenskap gör dessa system föråldrade och oskuldsfulla. Nya system skapas av en nödvändighet att undkomma de gamla systemens kontroll. Dessa nya system är av naturen decentraliserade och utan tillstånd; likt ett virus undkommer de den tidigare elitens klor.

En ny värld skapas. En ljusare framtid skapas för alla att dela med sig av.

Och sedan vänder hjulet. Denna nya framtid växer i storlek och hierarki. Dess innovation saktar ner när den blir förankrad i dess sätt att arbeta. Den blir stor och svår att övervinna. Den övergår från en meritokrati till en plutokrati och berövar de som kommer för sent.

De yngre generationerna kan bara stå ut med detta förtryck så länge, och så småningom hittar de en utväg med hjälp av verktyg som möjliggör decentralisering och kravlöshet.

Ett litet fönster av möjligheter

Vi föddes för sent för att utforska jordklotet och för tidigt för att utforska rymden. Men vi är lyckligt lottade som lever just vid den perfekta tidpunkten för att utforska den digitala gränsen.

Kryptonätverk kommer att avsätta gamla maktsystem. På gott och ont. Krypto kommer att ersätta gamla maktstrukturer med nyare, fräschare strukturer, och det finns ingen garanti för att de kommer att vara "bättre".

Det är upp till oss.

Huruvida krypto bränner sitt ljus hett och snabbt, eller i stället mer hållbart över fler generationer, kommer att avgöras av den första generationerna som bygger dessa strukturer.

När vi bygger dessa nya maktstrukturer, utformar vi dem då på ett sådant sätt att de endast skyddar våra intressen? Varför skulle vi inte göra det? Vi byggde dem ... och är inte det som baby boomers gjorde med sina institutioner?

Modellerar vi dessa system så att de endast gynnar oss?

Eller... utformar vi dessa strukturer på ett sätt som lämnar utrymme för framtida generationer? Hur är det med de framtida ofödda generationerna som så småningom kommer att behöva inkluderas i våra fina nya sociala strukturer? Om vi inte skapar utrymme för dem nu kommer de att göra uppror, precis som vi gör nu mot de nuvarande etablerade makthavarna.

Och ur ett investeringsperspektiv borde detta vara den vinstmaximerande strategin. Vi kan pumpa våra väskor längre och hårdare om vi kan hitta sätt att inkludera framtida generationer i uppsidan.

Ju längre vi som samhälle kan gå utan att utlösa ett paradigmskifte, desto mer total rikedom kan skapas. Målet är att inte behöva utlösa ett skifte, och vi måste överväga detta nu innan de kryptonätverk som vi bygger upp förkalkas till sin slutliga form.

Möjligheternas fönster är litet, och det är upp till oss att anpassa och trimma dessa system för att maximera den långsiktiga jämvikten för så många generationer som möjligt.

‌             ‌

Bankless är Layer Zero Technology

Bankless är här för att berätta denna historia.

Religioner. Nationalstater. Kryptonätverk.

Den gemensamma nämnaren mellan alla dessa är människor. Människor skapar religioner. Människor väljer sina företrädare. Människor laddar ner viss mjukvara för noder och driver vissa kedjor.

Det är människorna i världen som upprätthåller de sociala strukturer som vi skapar.

L1-blockkedjor stöder L2-roll-ups på samma sätt som människor stöder L1-blockkedjor. Där L1-blockkedjor synkroniseras via internet synkroniseras människor via berättelser.

Människor drivs av berättelser. Det är så vi fungerar. Berättelser är de verktyg vi använder för att skapa gemensam förståelse i stora grupper av människor, och det är genom berättelser som världen kommer att anta omvälvande ny teknik. Ge mig en vetenskaplig förklaring eller ett tekniskt argument, så kanske du kan övertyga mig. Men berätta en berättelse som jag kan leva mig in i, så är det mycket troligare att jag blir övertygad.

Bankless berättar historier.

Anledningen till att Bankless-rörelsen har 150 000 prenumeranter, 1,5 miljoner nedladdningar per månad och tusentals som arbetar för att sprida Bankless-budskapet är inte för att vi tillhandahåller bra tekniska detaljer och värderingsmått. Det är för att vi gör dessa saker samtidigt som vi visar hur krypto gör världen till en bättre plats.

Mening. Betydelse. Syfte.

Liksom allt som finns i vårt sociala universum är Bankless en berättelse. Den förkroppsligar en viss uppsättning övertygelser om framtiden och föreställer sig en berättelse om hur vi kommer dit.

Bankless är den berättelse som vi berättar för att sprida kunskap och medvetenhet om dessa storslagna nya sociala strukturer som vi har upptäckt och vad vi måste göra för att skydda dem.

Inflation. Inkomster. Polarisering. Digital knapphet. Banker. DeFi. Web3. Öppenhet. Facebook → Meta. Metauniversum. NFT. Självständig suveränitet. Långsiktigt tänkande.

Dessa är alla delar av en större historia, och vi tror att Bankless kan berätta den.

Ju fler människor som har den här berättelsen nedladdad i sin hjärna och som sedan villigt tar på sig ansvaret för att förvalta godhet i de protokoll vi använder, desto mer framgångsrika och rika kan vi alla bli.

Bankless är här för att göra dig rik, men inte på bekostnad av framtida generationer. Vi vill att du ska vara rik nu och i framtiden, och dina barns framtid. Bankless är här för att främja sociala strukturer som är rättvisa och balanserade och för att hjälpa till att förbättra de strukturer som fortfarande behöver förbättras.

Bankless är här för att skala upp kryptokaninhålet. Medan branschens utvecklare gräver kaninhålet djupare gräver Bankless det bredare så att fler människor kan förstå betydelsen av varför de går ner i det från början. Ju tidigare vi kan få fler människor att anta kryptoprotokoll, desto snabbare kan vi hitta rättvisa och balanserade protokoll som möjliggör långsiktiga jämvikter för framtida generationer.

När du antar kryptoprotokoll antar du kryptovärden. Det är upp till oss att se till att kryptovärdena är långsiktigt anpassade till de människor som antar dem.

Tro inte på kortsiktiga och nihilistiska personer.

Decentralisering är viktigt och vi planerar att kämpa för det.

Vi är på väg västerut. Detta är gränsen. Det är inte för alla.

Men tack för att du följer med oss på Bankless resan!

‌             ‌

Action steps

Lyssna på nedan relevanta innehåll: