Skillnaden mellan Bitcoin och Ethereum

Hur fungerar Bitcoin och Etherium? Ska du investera så behöver du förstå...

Skillnaden mellan Bitcoin och Ethereum

Ethereum, Bitcoin och systemet de revolutionerar.

Översatt av KryptoHenrik för Bankless.se

Vad är Bitcoin? Vad är Ethereum?

Dagens brev handlar om pengarsystemet som utgörs av krypto. Vi ska titta lite närmre på hur man kan tänka kring ETH (Ethereum) och BTC (Bitcoin) och deras finansiella nätverk som säkrar upp valutorna.

Om du investerar i eller funderar på att börja investera, är det viktigt att förstå hur de fungerar som “pengar”.

Bitcoin, tillgång och nätverk

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan bitcoin och Bitcoin. Bitcoin som en tillgång att handla med. Och Bitcoin som ett nätverk som hanterar Bitcoin-transaktioner. Det är separata saker med samma namn. "BTC" används ofta för att prata om båda, vilket bidrar till mer förvirring.

BTC som tillgång: Bitcoin-pengar - det du köper på hos en kryptobörs.

Bitcoin-nätverket: ett nätverk som beräknar/hanterar BTC-transaktioner.

Detta skiljer sig inte så mycket från det gamla finansiella systemet:

USD tillgången: pengarna i den amerikanska ekonomin.

Fedwire-nätverket: ett interbanknätverk som hanterar transaktioner i US-dollar.

Ethereum har också en tillgång och ett nätverk:

ETH (eller Ether): pengarna i Ethereum - det du köper på en börs.

Ethereum-nätverk: ett nätverk som hanterar ETH- och penningprotokolltransaktioner.

Medan Bitcoin och Fedwire endast tillåter hantering av värde denominerat i deras egna valutor, tillåter Ethereum hantering av värde denominerat i både ETH och andra värden än ETH. Det är ett nätverk med flera tillgångar. Ethereum kan hantera alla former av digitala värden - tänk om Fedwire hade hanterat transaktioner för euro, aktier, guld, fastigheter och sällsynta pokemonkort utöver USD - Det är det som Ethereum kan.

Så fungerar ETH/BTC-nätverken

Till skillnad från Fedwire kan Bitcoin- och Ethereum-nätverken inte skiljas från sina underliggande valutor. Ju högre värde ETH och BTC har desto dyrare blir det att utföra transaktioner. Det beror på att de som tillhandahåller datorkraft (minar, efter the engelska ordet mining) för att driva nätverken betalas i ETH eller BTC. Om ett nätverks valuta stiger i värde så kommer de som tillhandahåller datorkraft in i nätverket att få mer betalt, vilket gör att fler kommer vilja tillhandahålla datorkraft. Ju fler olika datorer som kopplas upp mot nätverket för att hålla det flytande, desto säkrare blir nätverket.

Att det blir dyrare att göra transaktioner ju högre värdet blir på valutan som är kopplad till respektive nätverk är det som möjliggör och säkerställer säkerheten av de digitala valutorna. Ju högre värdet stiger, ju fler vill vara med och delta i nätverket vilket ökar säkerheten.

Vi har haft stora protokollgenombrott vid andra tillfällen i mänsklighetens historia - Adam Smiths kapitalistiska system ersatte den centralt styrda ekonomin. Den amerikanska konstitutionen ersatte en monarki. De kryptoprotokoll som rullar ut över världen idag kanske kommer ersätta bankerna? Protokollen är civilisationens väv - de hjälper människor att organisera sig. Nu har vi digitala protokoll för att skapa ändliga digital tillgångar. Det kan vara nästa stora utvecklingssteg.

Även om Bitcoin och Ethereum körs på liknande ekonomiska koncept har deras nätverk olika färdigheter. Jag nämnde redan att Bitcoin är monotillgång medan Ethereum är polytillgång, men de är också olika i frågan av vad du kan göra med dem.

Med Bitcoin kan du:

 • Spara (HODL)
 • Överföra

Som det ser ut nu kräver andra användningsområden att du tar hjälp av kryptobanker. Du kan inte göra dem direkt på Bitcoin-nätverket. Till och med att genomföra transaktioner på Bitcoin kan så småningom bli en lyx för endast en liten grupp banker och rika individer om belöningarna för att upprätthålla nätverket fortsätter att minska och transaktionsavgifterna ökar, vilket är hur nätverket fungerar i sin nuvarande utformning.

På Ethereum kan du:

 • Spara (HODL)
 • Överföra
 • Låna ut
 • Låna
 • Tjäna
 • Handla
 • Long
 • Short
 • Satsa på framtider

Och alla andra tänkbara möjligheter som pengar medför. Detta beror på att Ethereum går att programmera och att de beräkningar som ska göras sker på nätverket. Någon programmerar ett protokoll för insättning/utlåning med ränta etc. Och vips har protokollet ersatt en bank, något förenklat, men redan realiserat.

De går skilda vägarna

Bitcoin-maximalister fokuserar mycket de på konstruktionsmässiga kompromisserna mellan Ethereum och Bitcoin, och pekar snabbt på farorna med programmerbarhet i grundskiktet. Vissa faror är överdrivna, andra kan ha en poäng, det får framtiden utvisa. Men det räcker med att säga att vi har två experiment som löper parallellt: helt programmerbara pengar (ETH) och pengar som inte är så programmerbara (BTC).

De två designbesluten formar ETH:s och BTC:s banor.

Du kan se hur det utspelar sig nu.

På sin nuvarande väg möjliggörs handel med BTC främst genom kryptobanker och institutioner. Börserna listar BTC-par i första hand och ETH i andra hand. Det finns reglerade “futures” för BTC i dag, men ETH-futures är fortfarande på gång. Handelsplattformar som BitMEX denominerar i BTC, och inte i ETH. En del av BTC:s fördel här kommer från dess livslängd i förhållande till ETH.

ETH å andra sidan handlas främst genom penningprotokoll (virtuella banker). ICO:erna från  2017 tjänar som exempel - dessa insamlingsprotokoll drev ETH till massiv likviditet och nätverksvärde. Men ICO:erna var bara det första tillståndslösa penningprotokollet som tog fart. Idag använder handelsprotokoll som Uniswap ETH som baspar för alla utbyten. Penningprotokoll skapar nu en efterfrågan på ETH som ett värdeförråd för att backa upp förtroendefria valutor, syntetiska valutor och lån.

Och jo, kryptobanker spelar också en viktig roll för handeln med ETH, särskilt de som är fokuserade på att skapa en öppen finans. Jag tror att kryptobankerna i allmänhet är agonistiska när det gäller BTC kontra ETH - de har helt enkelt incitament att tillhandahålla tjänster för de tillgångar som efterfrågas mest av deras kunder. Och de kommer att jaga denna efterfrågan oavsett var den finns.

Därmed inte sagt att alla dessa banker är konkurrenskraftiga. Det finns gott om synergieffekter mellan BTC och ETH och mellan kryptobankerna och penningprotokollen. Systemet med kryptopengar växer tillsammans - den enda verkliga konkurrenten är den traditionella finansvärlden.

Varför är skillnaden mellan BTC och ETH viktigt?

Skillnaden är viktigt eftersom BTC och ETH har olika visioner av framtiden. BTC:s värld är en värld där centralbankerna minskar, men inte de privata bankerna. BTC som baspengar och en ny typ av kryptobanker som tillhandahåller banktjänster ovanpå. I den här världen ökar Bitcoins värde  tills till och med centralbankerna behöver ha BTC i sina valv för att stärka förtroendet för sina sviktande statliga valutor.

Ethereums vision ger en mer ambitiös möjlighet. Vi kan omvandla alla bankfunktioner till kod, både centrala och privata. Sparande, utlåning, upplåning, handel - hela penningsystemet - allt kan bli decentraliserat. Och så länge centralbankernas penningpolitik förblir konkurrenskraftig kan de också koda sina pengar på detta offentliga handelsnätverk. Det är det som är poängen. Vem som helst kan göra det. Ethereum-nätverket är öppet och lika neutralt som Internet.

Vilken av de två valutorna och nätverken som kommer vinna i längden återstår att se. Den ena behöver heller inte utesluta den andra. BTC kan få fortsätta vara den digitala valutans guld, medan ETH ger möjlighet att programmera och forma pengar till så mycket mer än vad traditionella pengar är idag.